top of page

ספר חדש לילדים ולמבוגרים

בעקבות הקול שלי

Book_Cover_Mockup.jpg

דני מפחד לדבר בכיתה. בכל פעם שהוא מנסה לדבר מול כל הילדים,

הקול שלו נעלם ולא יוצאת לו מהפה אף מילה. עצוב ומתוסכל הוא יוצא

להרפתקה אשר במהלכה הוא פוגש דמויות חכמות ומשעשעות המבקשות

לסייע לו למצוא את קולו. בעולם פנטסטי, עטוף בצבעוניות המופלאה

שיצרה המאיירת שירלי ויסמן, דני מגלה את חוזקותיו ואת מעלותיו.

 

בעקבות הקול שלי הוא ספר ראשון בסדרת ספרים בנושאים המעסיקים ילדים ומבוגרים

ומתוּוכים באמצעות עולמות הפסיכולוגיה החיובית והלוגותרפיה. בספר מוצגת סיטואציה

שכיחה שבה ילדים כמו דני נמנעים מלבטא את עצמם בכיתה. הספר פונה גם להורים

ולאנשי חינוך ומעניק להם כלים ליצירת שיח משמעותי, המכיר בייחודיותם של כל ילדה וילד

ומחזק את יכולתם להשמיע את קולם האותנטי. בעקבות הקול שלי הוא חלק מפרויקט

משותף של היוצרות אסנת שיר-וישינסקי וד"ר פנינית רוסו-נצר.

bottom of page